Online képzés

Aranykalászos gazda képzés

részszakma

Pályázathoz
Örökléshez
Földvásárláshoz
Agrártámogatások igényléséhez

Képzés neve: Aranykalászos gazda képzés

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Szakma azonosító száma: 4 0811 1704 Gazda részszakmája

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen és környezetkímélő módon végzi, valamint ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állat-jólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munka-védelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Az aranykalászos gazda képzés agrártámogatások igényléséhez, agrárpályázatokban való részvételhez (fiatal gazda pályázathoz illetve hazai és EU-s mezőgazdasági pályázatokhoz) , 1 ha feletti földterület vásárlásához, illetve nem egyenes ágon történő földörökléshez alapfeltétel a végzettség megléte!

DABAS Kártya felmutatásával 5% kedvezményt adunk az egyösszegű befizetés esetén.

A képzés elvégzését igazolva kétnyelvű tanúsítványt adunk (magyar-angol, vagy magyar- német), ezután lesz lehetőség regisztrálni a szakmai vizsgára.

A képzést ajánljuk azoknak az érdelődőknek is , akik földműves tapasztalattal rendelkeznek.

Aranykalászos gazda képzés

Gyakorlat

Gyakorlati és vizsgahelyszín Dabason

Online képzés

Online támogatás

Online tananyaggal segítünk

Aranykalászos gazda képzés
Következő kezdés dátuma

Folyamatosan

Jelentkezési határidő

Folyamatosan

Jelentkezési feltételek:

Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely által kiállított orvosi igazolás

Felnőttképzés - Árak
Az oktatás díja(képesítő vizsga díja nélkül)

95 000 Ft - Kamatmentes részletfizetési lehetőség 16-18 éves korig - 10% engedményt adunk

Képesítő vizsga díja:

A Független Vizsgaközpont által megadott díjszabás szerint.

A képzés időtartama:

2 hónap (480 óra) Sikeres előzetes tudás felmérés esetén a képzési idő és az óraszám lerövidülhet.

Oktatási helyszínek:

Dabas

Képzési napok:

online és terepgyakorlat

Szakma azonosító száma: 4 0811 1704 Gazda részszakmája Engedélyszám: E/2021/000118

Profi oktatóktól

Amit tanulhatsz
az aranykalászos gazda képzésen

Miért érdemes minket választani?

Kiváló képzések egy helyen.

Felnőttképzés - támogatás
A jelentkezéstől a vizsgáig támogatunk
Felnőttképzés - Árak
Az ár a tananyagot is tartalmazza
Felnőttképzés részletfizetési lehetőséggel
Részletfizetési lehetőség
Képzéshez tartozó folyamatos kapcsolat
Folyamatos kapcsalattartás

Egyszerű lépések, hogy fejleszd magad

Válaszd ki a képzést
1
Jelentkezz
2
Szerződést kötünk és a választott képzésről részletesen tájékoztatunk
3
Kezdd el a tanulást
4
Vedd át a tananyagot
5
Teljesítsd a képzés előírásait
6
Vedd át a képzés elvégzését igazoló Tanúsítványt
7
Segítünk a képesítő vizsgára való jelentkezésben
8

Vélemények

Ügyfeleink mondták

"Köszönöm a nagyszerű lehetőséget, hogy ilyen intenzíven, ilyen jelenléttel vehettünk részt ilyen kivételes szakember vezetésével a méhész képzésen"
Orsolya
"Én több képzésen is részt vettem ,amit a KEM21 csapata szervezett . Az átadott tudásanyag több , mint ami "kell " , a szakoktatók felkészültsége , tanuló támogató magatartásuk maximális . Ha elakadásom van a mai napig felkeresem tanáraim , akik segítenek szakmai tapasztalataikkal . A családon belül más is szerzett itt szakmát és Ő is meg volt elégedve Józsi bácsi "méhecskés" tudásával ."
Szilvia
"Ami nekem igazán fontos volt, az a közvetlen, családias légkör jó szakmaisággal párosulva. Rugalmas szervezés, lényegre koncentráló gyakorlat. Életszerű megközelítés a száraz és távolságtartó szakzsargon helyett. Köszönet ! "
Gyula

További fontos információk az aranykalászos gazda képzéssel kapcsolatban

  • Tananyag , konzultációk
  • Tanúsítványt adó záróvizsga díja
  • Szakmai gyakorlati hely biztosítása
  • Terepgyakorlatok
  • személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél
  • lakcímkártya
  • nem magyarországi állampolgárság esetén a magyarországi tartózkodást igazoló okirat másolata
  • a képzés megkezdéséhez szükséges bizonyítvány(ok) másolata : érettségi bizonyítvány)

A szakmai képzés megszerzésére irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány igazol, illetve az adott képesítő vizsgához előírt egyéb dokumentumok.

A Tanúsítvány kiadásához a záróvizsgán “Megfelelt” minősítés megszerzése szükséges. A záróvizsga az oktatás utolsó napján oktatás keretében zajlik, a “Megfelelt” szint kiadásához 51%-os eredményt szükséges elérni.

Tanúsítvány birtokában képesítő vizsgára lehet jelentkezni akkreditált független vizsgaközpontokban.

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény bonyolítja.

Segítünk a képesítő vizsgára való jelentkezésben, megszervezzük helyetted, ha igényled.

Az új rendszerben a képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Segítünk a képesítő vizsgára való jelentkezésben, megszervezzük helyetted, ha igényled.

1. Előzetes tudásmérés:

Annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

2. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása:

A képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni

3. Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás:

Olyan tevékenység, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére

4. Beszámítás esetén a képzés időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is.

2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről 2 §

A képzés végén a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR) egyedi sorszámozású kétnyelvű tanúsítványt állítunk  ki. A lehetőségek: magyar – angol, vagy magyar-német nyelvű tanúsítvány. Az, hogy melyik második nyelv legyen , a képzésben résztvevő nyilatkozattal dönti el. A már kiállított tanúsítványokon módosítani nem lehetséges.